+98 21 77976896
ثبت نام

سبد خرید شما خالی است.

Author: Ahmad Saed

بیمارستان های هوشمند

بیمارستان های هوشمند : سلامت عمومی دیجیتال

با ادغام شدن اینترنت در زندگی روزمره باید انتظار داشت در آینده ای نچندان دور شاهد تحولاتی عظیم در تمامی ...
۲۵ مهر ۱۳۹۹ Ahmad Saed
خانه هوشمند و اینترنت اشیا

مدیریت انرژی و زمان به کمک اینترنت اشیا

مقدمهحتما بارها شنیده اید که کسانی درباره آبیاری گلخانه و باغ خود با پیامک صحبت می کنند. امروزه عبارت خانه ...
۲۰ مهر ۱۳۹۹ Ahmad Saed