+98 21 77976896
ثبت نام

سبد خرید شما خالی است.

برق هوشمند

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم روشنایی هوشمند چیست؟ و چگونه کار می کند؟

لامپ ها به جز روشن کردن فضا، کارهای دیگری هم می توانند انجام دهند. اگر از انواع درست آنها بجا ...
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ دنیای هوشمند اویو