+98 21 77976896
ثبت نام

سبد خرید شما خالی است.

سیستم امنیتی خانه هوشمند

هک شدن خانه هوشمند

خانه هوشمند که دزد می گرفتی همه عمر… / آیا می توان خانه هوشمند را هک کرد؟

خانه هوشمند مزایای بزرگی مثل راحتی، امنیت و صرفه جویی در هزینه ها را دارد که باعث شده هوشمند سازی ...
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ata
اهمیت سیستم امنیتی

اهمیت سیستم امنیتی در ایمنی خانه هوشمند

مفهوم خانه فراتر از یک چار دیواری است. خانه جایی است که شب ها خستگی هایمان را از تن به ...
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ata