+98 21 77976896
ثبت نام

سبد خرید شما خالی است.

مشاوره هوشمند سازی

هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان ، فونداسیون شهر هوشمند

هوشمند سازی ساختمان : انسان ها به طور متوسط، ۸۰% از عمر خود را در ساختمان های مختلف همچون خانه، ...
۵ دی ۱۳۹۷ ata
سنسور خانه هوشمند

استفاده از سنسور در خانه هوشمند

سنسورها مانند یک شبکه نامرئی هستند و تمامی اجزا را در هماهنگی با یکدیگر درمی آورند. به عبارتی می توان ...
۵ دی ۱۳۹۷ ata