+98 21 77976896
ثبت نام

سبد خرید شما خالی است.

موتورخانه هوشمند

موتورخانه هوشمند

سیستم موتورخانه های هوشمند

موتور  خانه ی سنتی و موتورخانه های هوشمند هر ساختمان را می توان قلب تهویه مطبوع یا حرارت مرکزی ساختمان ...
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ata
سیستم های موتورخانه

جدیدترین سیستم های موتورخانه

موتورخانه یا مکانیکال روم، اتاق یا فضایی در برخی خانه ها و ساختمان ها است که تجهیزاتی برای کنترل ساختمان ...
۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ata