+98 21 77976896
ثبت نام

سبد خرید شما خالی است.

هوشمند سازی سردخانه

آشپزخانه هوشمند

آشپزخانه هوشمند

برای سال جدید وسایل آشپزخانه را نو نکنید، هوشمند کنید! وسایل آشپزخانه هوشمند هر سال متنوع تر و هوشمندتر می ...
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ata
دیتکتور گاز

آشکارساز گاز یا دیتکتور گاز چیست؟

نشت گاز چه در محیط خانه و چه در مراکز صنعتی می تواند بسیار خطرناک باشد، اما در مراکز صنعتی ...
۵ آذر ۱۳۹۷ ata