+98 21 77974638 ثبت نام

سبد خرید شما خالی است.

مقالات

اُویو و پارکینگ هوشمند

سیستم پارکینگ هوشمند | پارکینگ مکانیزه چیست؟ سیستم اتوماتیک پارکینگ که با عنوان پارکینگ مکانیزه شناخته می شود، یک سیستم...
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ دنیای هوشمند اویو
اُویو و فرودگاه هوشمند

اُویو و فرودگاه هوشمند

فرودگاه هوشمند، چگونه فرودگاهی است؟ فرودگاهی که در آن، مدیریت، با شناخت کامل مشتری (Customer) و نیاز های آن، به منظور...
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ دنیای هوشمند اویو
بسته های پیشنهادی اُویو برای فرودگاه هوشمند

بسته های پیشنهادی اُویو برای فرودگاه هوشمند

کنترل و هدایت مسافران به صورت هوشمند این سیستم که شامل تابلو های هوشمند جهت هدایت مسافرین و نرم افزار...
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ دنیای هوشمند اویو